Neodymové magnety

Kód: MNDPR3x1,5N42
Skladem: 750 ks
1,48 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR3x3N42
Skladem: 935 ks
1,76 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR3x3
Skladem: 0 ks
1,18 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR3x1,5
Skladem: 2 900 ks
1,48 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR4x10
Skladem: 282 ks
3,69 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDH4x4x1,5
Skladem: 1 001 ks
3,32 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR4x5
Skladem: 1 923 ks
2,30 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR4x3
Skladem: 835 ks
4,34 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDH5x5x2
Skladem: 999 ks
3,88 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR5x5
Skladem: 4 618 ks
2,86 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR5x40
Skladem: 364 ks
13,26 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR5x4,7
Skladem: 1 665 ks
2,46 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR5x3,7
Skladem: 771 ks
4,76 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR5x2
Skladem: 2 423 ks
1,38 Kč bez DPH/ks
Kód: MNDPR5x2,7
Skladem: 1 340 ks
2,82 Kč bez DPH/ks
1
2
3
...
6